En hemlighet känd av många

Projektet En Hemlighet känd av många drevs under perioden 2009.10.01 – 2012.09.30 av Förbundet Unga Rörelsehindrade med medel från Allmänna Arvsfonden. På denna webbplats finns information om projektets aktiviteter, bloggen som projektledare skrev, rapporter från de tre workshops som arrangerades i projektets regi och information om studieresan till Danmark som genomfördes i juni 2012.

Boken

”Hemligheter kända av många” heter metod och handboken som togs fram under projekttiden. Boken riktar sig framför allt till ungdomar som har rörelsenedsättning och  personlig assistans som syftar till att man skall våga prata om kärlek, personlig assistans, relationer och sex.. Boken beställs här på webbsidan.

Mentorer

Information om Förbundet Unga Rörelsehindrades fantastiska mentorer som är specialister på frågor som kärlek, relationer, sex och personlig assistans. Medlemmar kan få mentor att diskutera känsliga frågor med. Våra mentorer har utbildning för att kunna prata om kärlek, relationer, sex, personlig assistans samt annat som hör livet till.

Danmark

Projektledaren Veronica var på resa i Danmark den 10-13 juni 2012 för att träffa olika personer som har erfarenheter av funktionsnedsättning, personlig assistans, kärlek och sex. Veronica har videobloggat från sin resa i Danmark.

Blogg

Projektledaren Veronica Svensk skrev en blogg under projekt tiden. Den innehåller erfarenheter funderingar och tankar som hon hade under arbetet med projektet.

Aktiviteter

Projektet anordnade olika aktiviteter under projekttiden och rapporter finns finne att läsa här.

Om

Här finns information om projektet, press meddelanden, artiklar och reportage om projektet.

En uppdaterad litteraturlista över litteratur som finns om funktionsnedsättning, relationer, kärlek, sex och personlig assistans.

Kontakt

Kontaktuppgifter om du vill ställa frågor eller veta mer om projektet.

 

Om projektet

Syftet med projektet ”En hemlighet känd av många” är att bryta det tabun som råder kring sexualitet, funktionsnedsättning och personlig assistans samt förändra föreställningen om personer som har nedsatt rörelseförmåga som icke sexuella individer i allmänhetens ögon. Målgrupper är ungdomar och unga vuxna med nedsatt rörelseförmåga som har behov av personlig assistans, partners, personliga assistenter, politiker och allmänhet.

Projektet var 3-årigt och drevs under perioden 2009.10.01 – 2012.09.30 av Förbundet Unga Rörelsehindrade på nationell nivå och omfattade hela Sverige. En metod och handbok har tagits fram: ”Hemligheter kända av många”. Den finns att beställa här på webbsidan och finns också i digitalt format. Projektet finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden.

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Projektet drivs av Förbundet Unga Rörelsehindrade som är en ideell intresseorganisation för ungdomar upp till 32 år. Unga Rörelsehindrade har som målsättning är att förändra samhället så att ungdomar med rörelsehinder får samma rättigheter som alla andra!

Unga Rörelsehindrades logga

 

 

 

Dela gärna detta: