Rapport föreläsning i Gävle den 16/5-12

På högskolan i Gävle samlades cirka 40 personer i en aula för att få veta mer om projektet En hemlighet känd sv många.Projektledaren Veronica berättade om vad som hänt under projektets tre år.

En person undrade om Veronica föreläste för personliga assistenter och assistansanvändare med flera. En annan person undrade om assistenter ska ha utbildning för att kunna prata om sex med mera med ungdomarna som de jobbar med.

Förmiddagen avslutades med en god bit pizza!

Arrangör var RFSL Gävleborg.

Bokturné i Malmö 28 februari 2012

Rapport från bokturnén i Malmö den 28/2-2012)

Värderingsövningar där folk står och diskuterar i grupper

Värderingsövningar där folk står och diskuterar i grupper

Veronica kom sent pga strul med färdtjänst och missat ett tåg till Malmö samma morgon.
När tekniken hade kommit igång så berättade Veronica om projektet och boken ”Hemligheter kända av många”. Hon tog också upp olika exempel på saker som hon själv hört eller varit med och vad andra har berättat under t.ex. De workshops som projektet har genomfört under de första två åren.

Läs mer

Rapport från kursdag om att prata om känsliga saker den 13/2-12 för Varbergs Familjeassistans

Det var 25 entusiastiska personer som arbetar som personliga assistenter eller som var assistansberättigad som deltog.

Veronica började med att presentera Förbundet Unga Rörelsehindrade och sedan berättade hon om projektet och boken Hemligheter kända av många.

Sedan gjordes det värderingsövningar och ämnen som togs upp var

Ska man ha anhöriga som assistenter?

Ska sexhjälpmedel vara gratis?

Kan personer som har funktionsnedsättning delta i utelivet t.ex. på krogen?

Att ha anhöriga som assistenter kan vara både bra och dåligt beroende på hur familjen fungerar.
De flesta tyckte inte att sexhjälpmedel skulle vara gratis och att det var lyx och det får man betala själv.

Det var någon som menade att när man har epilepsi kan man ofta inte besöka krogar, sportarenor eller musikarrangemang på grund av ljussättning med mera. Det blir också diskriminerande.

Efter en god lunch fortsatte diskussionerna om hur man kan göra i olika situationer som kan vara känsliga. Veronica pratade generellt om kommunikation och vad man kan tänka på när man säger olika saker.

 

Moraliska och etniska dilemman pratades det också om. Exempelvis vad man gör om man måste köra den assistansberättigade till ett gathörn för att personen vill köpa droger. Ska man hjälpa till med det om man som assistent vet om att personen köper droger där? Liknande situationer diskuterades under eftermiddagen.

 

Spännande vår för projektet

Hej!

Under våren kommer det att hända mycket i projektet:

En bokturné i Malmö den 28/2.
Våra mentorer kommer att börja att ha kontakt med sina adepter.
En studieresa till Danmark kommer att genomföras.
En utbildning för kursledare i april

Om du tycker att något av detta verkar intressant, ta gärna kontakt med mig!

Ha det bäst!

Hälsningar
Veronica