En hemlighet känd av många

Om projektet

Syftet med projektet är att bryta det tabu som råder kring sexualitet, funktionsnedsättning och personlig assistans samt förändra föreställningen om personer som har nedsatt rörelseförmåga som icke sexuella individer i allmänhetens ögon. Målgrupper är ungdomar och unga vuxna med nedsatt rörelseförmåga som har behov av personlig assistans, partners och personliga assistenter.

Det har tagits fram en metod- och handbok som underlag för diskussioner, kurser och studiecirklar. Workshops och temahelger kommer att ordnas för att byta erfarenheter och bidra till ökad kunskap. Kurser kommer att genomföras under år tre för att utbilda mentorer och kursledare. Mentorskap ska användas genom att en person med erfarenhet kärlek, relationer, personlig assistans och sex har kontakt med en eller flera adepter. Projektet är nationellt och kommer pågå i hela Sverige till och med den sista september 2012.

Projektet drivs av Förbundet Unga Rörelsehindrade med medel från Allmänna Arvsfonden.

Presentation av projektledaren

Veronica Svensk - Projektledare

Veronica Svensk – Projektledare

Jag som arbetar med projektet heter Veronica Svensk och finns på Unga Rörelsehindrades förbundskansli. Jag har själv personlig assistans dygnet runt, är gift med en fantastisk man och har erfarenheter av det som projektet handlar om. Som förtroendevald i FS och som före detta förbundsordförande hade jag sex och samlevnad som ett prioriterat arbetsområde i styrelsen och jag har alltid varit intresserad av frågorna. Jag har tidigare arbetat mycket med utbildningar och föreläsningar. Genom familjens assistansföretag har jag mött många brukare och assistenter som har tagit upp dessa frågor med mig.

På min fritid gillar jag att läsa böcker, spela datorspel (vilket är ett måste när man är gift med en datanörd☺), yoga och mycket annat. Jag umgås gärna med familj och vänner när tillfälle ges.

Förbundet Unga Rörelsehindrade

Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att påverka samhället i en riktning som skapar möjligheter till full delaktighet och gemenskap för ungdomar med nedsatt rörelseförmåga.

Unga Rörelsehindrades logga

Vi vill förebygga de situationer där personer med nedsatt rörelseförmåga kan komma att känna sig funktionshindrade och istället lyfta fram personer med nedsatt rörelseförmågas unika erfarenheter och möjligheter. Vi ska vara aktiva i debatter i frågor som rör ungdomar med nedsatt rörelseförmåga och vi ska jobba för att funktionsnedsättning ska ses som en naturlig del av mångfalden.

Unga Rörelsehindrade är en demokratisk, ideell samt partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Verksamheten måste genomsyras av ett kontinuerligt mångfaldstänkande och således sträva efter att vara inkluderande för alla de som motsvarar målgruppen.

 

 

Dela gärna detta: