Bokturné i Malmö 28 februari 2012

Rapport från bokturnén i Malmö den 28/2-2012)

Värderingsövningar där folk står och diskuterar i grupper

Värderingsövningar där folk står och diskuterar i grupper

Veronica kom sent pga strul med färdtjänst och missat ett tåg till Malmö samma morgon.
När tekniken hade kommit igång så berättade Veronica om projektet och boken ”Hemligheter kända av många”. Hon tog också upp olika exempel på saker som hon själv hört eller varit med och vad andra har berättat under t.ex. De workshops som projektet har genomfört under de första två åren.

Läs mer

Rapport från bokturné i Stockholm 17/11 2011

Det var 20 personer som samlades i LAFAS lokaler i Stockholm. Seminariet leddes av Olle
Waller från LAFA, Stockholms Läns Landsting, som inledde med att hälsa alla välkomna och berätta kort om kommande kurser som LAFA har.


Sedan tog Veronica Svensk över och berättade om projektet En hemlighet känd av mänga
och boken ”Hemligheter kända av många”.
Många bra frågor kom från publiken som bestod av kuratorer, psykologer och socionom
studerande.
En person som arbetade med nyskadade framhöll problemet som kan uppstå när anhöriga
blir personliga assistenter och sedan får makt över den assistentberättigade som gör det
svårt för personen som har assistans att säga upp sina anhöriga. Det beror på att
familjemedlemmar blir utan lön och arbete och det vill man inte vara skyldig till.
Ovannämnda har inte tagits upp i projektet. Jag funderar på att lyfta frågan på något sätt.
Efter att Veronica pratat klart blev det en fika paus och sedan tog Glenn Hanzen ifrån
Spicy mate över och berättade om sexhjälpmedel och om företagets utbildningar. Glenn
hade med sig ett smörgåsbord med olika vibratorer mm för både män och kvinnor.
Besök Spicymate.se för mer information.
Olle avslutade dagen med att tacka alla medverkande!

Vid datorn: Veronica Svensk